2 februari 2019

© COPYRIGHT 2017 Fotografie FoxyMoxy.be

Praktische info

We gebruiken duurzaam materiaal, recycleerbare bekers, werken me lokale leveransiers en gebruiken fairtrade producten. We gebruiken zoveel mogelijk gerecycleerd papier (o.a. voor de de servetten) , verzamelen dopjes voor het goede doel  en leggen een shuttle dienst in voor de feestvierders. Natuurlijk vragen we hen om zoveel mogelijk met de fiets te komen of te voet te komen maar voor wie met de wagen komt voorzien we de nodige parking en maken afspraken met openbaar vervoer …

groeneVENTscan- groeneVENTscan-vooruitzicht

BEREIKBAARHEID CENTRUM

Geen omelet zonder eieren te breken. MidWinter Lombeek stelt alles in het werk om de toegankelijkheid van het dorpscentrum en zijn handelaars zoveel mogelijk te vrijwaren. Om een feestje te bouwen op zaterdag hebben we echter wel wat voorbereiding nodig en is er nog zo iets als de afbraak. Hierbij vindt u binnenkort het verkeersplan in detail (klik op het plan) .

De handelaars zullen steeds bereikbaar zijn. De omleggingen zullen zo kort mogelijk worden gehouden en de parking van de handelaars wordt maximaal gevrijwaard. Enkel tijdens MidWinter zelf zal het centrum verkeersvrij zijn.

Het is weer zover – midwinterlombeek 2018 – 3 februari 2018– nadert met rasse schreden. Terreurdreiging niveau 3 doet wat met organisatoren van inkom-vrije dorpsfeesten,… De opgelegde veiligheidsmaatregelen zijn niet van de poes : straten afzetten met vrachtwagens, permanente politie-aanwezigheid, dubbele nadar-afsluitingen, camera-bewaking, shuttle-diensten en nog zoveel meer. Er wordt gevraagd geen rugzakken en tassen mee te nemen, voetzoekers zijn verboden en er wordt een fietsstalling voorzien

De vertrouwde plek, het kerkplein en omgeving wordt weer wat anders ingevuld.

Op woensdag 31/1 vanaf 08.00 start ter hoogte van Frituur Loemek de opbouw van de champagne-kathedraal. De opbouw gaat door tot donderdag 1/2/2018 ’s avonds.

De champagnetent wordt door Lions Pajottenland gebruikt voor een privé-event op vrijdag 2/2 vanaf 18.00 uur tot zaterdagmorgen 01.00 uur.

Op vrijdag 1/2 /2018 vanaf 08.00 uur is het de beurt aan de andere kant van het kerkplein , ttz de overkapping en podium worden opgebouwd.  Het geheel wordt wat lager gezet , zodanig dat de straat vrij blijft tussen Belfius en De coiffeusse.

Tot zaterdag 3/2/2018  16.00 uur is er vrij doorgaand verkeer rond het kerkplein.

Op zaterdag 3/2 wordt er op het kerkplein verder opgezet. Om 16 uur, na de sweeping van de politie wordt de site enkel nog toegangkelijk voor voetgangers en fietsers .

Het hele  programma vindt je online, er is iets te beleven voor alle leeftijden ! Vanaf 14.00 uur in CC de ploter de seniorennamiddag , optredens voor kinderen , educatief met Villa Frieda en zo veel meer en Culinaire standjes allerhande. In de champagnetent optredens , illusionisten en dj-sets, op het hoofdpodium covergroepen en dj-sets. We verwachten je

 

 

Specifieke maatregelen terreurniveau 3

Verkeersmaatregelen.

Rond de site is een perimeter (bepaald door de dienst mobiliteit) die afgesloten wordt door nadars en waar een absoluut parkeerverbod geldt.

Aan de Beekstraat
Aan de Katharinastraat
Aan het rondpunt CC De Ploter
Aan de Ternatstraat

De tijdsvork zal nog juist worden meegedeeld in de politieverordening.
De Lijn zal verwittigd worden van de omleiding door de administratie.
Aanmoedigen om met de fiets of te voet te komen
Voorzien van een fietsenstalling

Verkoop/ verbruik van (sterke) drank.

Het is verboden om alcoholische dranken op openbare plaatsen, buiten de terrassen en andere toegelaten plaatsen speciaal bestemd voor dit doel, te gebruiken. Het bezit van geopende recipiënten die alcoholische dranken bevatten wordt gelijkgesteld met het gebruik en is dus verboden.

Overtredingen worden gesanctioneerd door een bestuurlijke inbeslagname en onmiddellijke vernietiging van de recipiënten.
De leden van de politiediensten zijn bevoegd om overtredingen op onderhavige verordening op te sporen, vast te stellen en te sanctioneren;
Alle personen dienen gevolg te geven aan de bevelen van de bevoegde personen of aan de aanwijzingen die gegeven worden door de leden van de politiediensten.

 Het gemeentebestuur van Ternat wil de verenigingen erop wijzen dat, bij het organiseren van een activiteit op het grondgebied van Ternat, volgende regels gelden in verband met de verkoop van sterke drank:
– verenigingen kunnen geen aanspraak maken op een permanente vergunning sterke drank.
bovendien is er een bestuurlijke maatregel in voege die het occasioneel verkoop van sterke drank verbiedt op openbare plaatsen.

Concreet betekent dit dat het verboden is sterke dranken te verkopen op openbare plaatsen bij sportieve, jeugd, politieke of culturele manifestaties.

Uitzonderingen op deze regels zijn de uitbaters van drankgelegenheden. Zij zijn in het bezit van een vergunning waardoor het verbod vervalt. Terrassen op de openbare weg die integrerend deel uitmaken van een inrichting met een vergunning vallen als dusdanig ook niet onder dat verbod.

Veiligheid op het terrein.

De inzet van en vrijwillige security is wenselijk waarbij een  postchef wordt aangeduid;
Een grondige visuele sweeping door de politie alvorens de locatie voor het publiek toegankelijk wordt;
Een verbod om rugzakken en grote tassen op de locatie mee te nemen;
Een sensibilisatie van de medewerkers van de organisator naar mogelijke aandachtspunten (verdachte gedragingen, achtergelaten pakketten, …);
Goed herkenbare medewerkers betrokken bij de organisatie (hesje, gekleurd armbandsysteem, …);
Communicatie naar het publiek van de genomen maatregelen en het verbod om bepaalde voorwerpen mee te nemen;
Communicatie betreffende het gebruik van pyrotechnisch materiaal en verschillende voetzoekers, wat ten stelligste wordt afgeraden zeker in geval van een terroristische dreiging;

Er mogen geen glazen recipiënten gebruikt worden op de site;
Een verhoogde politionele zichtbaarheid in en rond de locatie;
Parkeerverbod in de omgeving van de locatie;
De nachtwinkel in de buurt wordt door de dienst alcohol – en drugspreventie op de hoogte gebracht van de genomen beslissingen

 

Organisatorisch

De organisatie staat in voor eet- en drankstanden (geen sterke drank) en sanitaire voorzieningen.
De aanvraag voor het spelen van muziek [email protected]
De verschuldigde auteurs- en muziekrechten.
Handelen volgens de principes van verantwoord schenkgedrag en voorzien van voldoende alcoholvrije dranken.
De opmaak en verspreiding van een bewonersbrief.
Communicatie naar het publiek van de genomen maatregelen en het verbod om bepaalde voorwerpen mee te nemen;
Er is een defibrillator aanwezig aan CC De Ploter
Reiniging van de site
De gemeente komt rond met de borstelwagen

Standplaatsgelden

1 regel:

– professionele standhouders betalend volgens vigerend markt-en kermisreglement

– Ternatse verenigingen & inwoners gratis

1 contactpersoon:

Jan Van Onsem 0473 81 67 45